Приказ МЧС России от 28.11.2011 г. № 710 (ред. от 26.11.2018)